HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT - VSE

VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT |  VIET STARTUP INCUBATOR  | VSI

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 1
Các vấn đề khởi nghiệp - cố vấn khởi nghiệp
nhiệm vụ Vườn ươm khởi nghiệp việt - cố vấn khởi nghiệp
nhiệm vụ vườn ươm khởi nghiệp việt - cố vấn khởi nghiệp
Tầm nhìn vườn ươm khởi nghiệp việt - cố vấn khởi nghiệp
sứ mệnh vườn ươm khởi nghiệp việt - cố vấn khởi nghiệp
giá trị cốt lõi - vườn ươm khởi nghiệp việt - cố vấn khởi nghiệp
Hệ sinh thái Vườn Ươm khởi nghiệp việt - Cố vấn khởi nghiệp
Nguồn lực phát triển - Cố vấn khởi nghiệp
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 3
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 4
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 5
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 7
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 8
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 9
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 10
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 12
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 13
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 14
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 15
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 16
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 17
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 18
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 19
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI 20

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Văn Hiến
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ĐH Nguyễn Tất Thành
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ĐH Gia Định
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Hotech
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - CĐ Văn hóa nghệ thuật
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ĐH Thái Bình Dương
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VIETD
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ISED
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - IDPI
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ASEAN
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Vista Edu
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ASP DX
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VSE
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VFX
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Cozula
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Yersin
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - REDPOLA
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Metadap
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VNHN
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VNTIC
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - CCLaw
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Gratisoft
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Vietnam Startup TV
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Mega City Connect
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - MYXTEAM
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Quỹ phát triển Rừng Mưa
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - DIGITAL
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - CLB Chuyên gia
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Meta Uni
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - TESSE
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - INVESTOR FORUM
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Business Wonder
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - NEU VENTURE
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator VSI - Đoàn TN
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator VSI - VSBC
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator VSI - Liên hiệp TN
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VNC
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Cafetech
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - TRIDACO

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

ĐÀI LOAN

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - Liên minh ảnh hưởng Đông Nam Á
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - FCC & Partner
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - CARDINALRAIN

HÀN QUỐC

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - NATIONAL ANDONG UNIVERSITY
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - MIRE
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - NATIONAL ANDONG UNIVERSITY1

ẤN ĐỘ

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - INVINCIX
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - ZIKCHAA
Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - Viet Startup Incubator - VSI - VENABLE

AUSTRALIA

Tham gia Cộng đồng Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt

Vườn ươm ý tưởng và cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo,

xây dựng Mô hình Doanh nghiệp Số

Sứ mệnh của VIET STARTUP INCUBATOR:

Phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trợ giúp các Startup biến ý tưởng thành hiện thực, đem lại giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Tạo sân chơi thân thiện và chuyên nghiệp dành cho Startup, cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, và hội nhập quốc tế thông qua đội ngũ cố vấn dày dạn kinh ghiệm, trải nghiệm, có Tâm, Tầm, Tài, Trí, Thành, Tín.

CÙNG THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI
ý tưởng khởi nghiệp - cố vấn khởi nghiệp - vườn ươm oraido incubator
 

HẠT GIỐNG

Tìm kiếm, quy tụ, phân tích đánh giá và chọn lọc ý tưởng, dự án, khả thi, ưu tiên các ý tưởng đã tham dự các cuộc thi sáng tạo và các ý tưởng đã và đang triển khai. Phân loại ý tưởng theo tiêu chuẩn của VIET STARTUP INCUBATOR

Nào, Nhanh tay đăng ký tham gia vườn ươm bạn nhé!

ĐĂNG KÝ
ươm tạo startup - cố vấn khởi nghiệp - vườn ươm oraido incubator
 

ƯƠM TẠO

Phân loại 4 cấp độ ý tưởng : Kim cương, Ruby, Vàng, Bạc, lên kế hoạch ươm tạo lộ trình 1-3-6-12 tháng; và bố trí đội ngũ Mentor phù hợp để gọt rũa, hoàn thiện dự án, chuẩn bị cho lên sàn giao dịch được tổ chức định kỳ ngày 15 hàng tháng tại Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia.

Tìm kiếm Mentor tâm huyết!

ĐĂNG KÝ MENTOR
lên sàn giao dịch ý tưởng - cố vấn khởi nghiệp - vườn ươm oraido incubator
 

LÊN SÀN

Hoàn thiện và kết thúc quá trình ươm tạo. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Tổ chức sàn giao dịch ý tưởng đã qua quá trình ươm tạo, kết nối các nhà đầu tư cùng tham dự và thực hiện các phiên giao dịch ý tưởng.  

Hỗ trợ Bảo trợ truyền thông, luật bản quyền cho các ý tưởng và giao dịch.

Tìm kiếm nhà đầu tư cùng tham dự!

KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ

CÁC DỰ ÁN ĐANG CỐ VẤN

HỆ SINH THÁI KINH DOANH SỐ C+

giải pháp chuyển đổi số kênh bán hàng cho doanh nghiệp trên hệ sinh thái kinh doanh số

Thanh-Nữ Home Skincare

THANH NỮ HOME SKIN CARE SOLUTIONS

Chuỗi chăm sóc, điều trị da nhiễm độc corticoid

nông trại ong vàng

trải nghiệm nông trại trong lòng thành phố

CÔNG TY ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

equa.vn

quà việt theo mùa

ORAIDO HEALTH

dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ các liệu pháp thiên nhiên

 

BẠN MUỐN ĐƯỢC CỐ VẤN

Hãy gửi mong muốn của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá, định hướng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ để bạn có thể tự tin với con đường bạn đã chọn.

NHỮNG BÀI HỌC KHỞI NGHIỆP

Startup hãy thỏa sức sáng tạo, nhưng đừng dẫm vào vết xe đổ của người khác!

Những bài học khởi nghiệp sẽ giúp bạn học hỏi thêm được từ trải nghiệm của người đi trước.

CÙNG HỌC NHÉ BẠN

Tin tức nổi bật

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC