Ra mắt Văn phòng đại diện Vườn ươm Khởi nghiệp Việt tại Khánh Hòa

Ra mắt văn phòng Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - K.VSI tại Khánh Hòa T2.2023
VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT VPDD KHÁNH HÒA , Gọi tắt là Vườn ươm Khởi nghiệp Khánh Hòa (KVSI)
Ngày 06/02/2023, Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt chính thức thành lập Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, Doanh nghiệp tại Khánh Hòa và Vùng Nam Trung Bộ & Tây Nguyên.
Địa điểm: Công viên phần mềm Quân đội (ASP), 75 đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Đại diện: Ông Lữ Vincent Thế Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT VSI Kiêm Trưởng đại diện KVSI.
Đồng thời KVSI cùng 7 đối tác tại Khánh Hòa vag HCM cùng thực hiện ký kết hợp tác chiến lược để đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số doanh nghiệp tại Khánh Hòa.
Các đối tác gồm:
1. Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ A.YERSIN. (KH)
2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Khánh Hòa
3. Đại học Thái Bình Dương (KH)
4. Trung tâm Khoa học Giáo dục Khởi nghiệp Việt (KH)
5. Viện Đào tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam – VIETD (HCM)
6. Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam – VIDE.(HCM)
7. Viện Phát triển Doanh nghiệp & Tài năng Việt Nam – IVN (VPKH)
8. VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT VP KHÁNH HÒA
Các đơn vị cùng phối hợp các chương trình đào tạo sự kiện, cố vấn, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.. nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp, Doanh nghiệp SMEs tại Khánh Hòa.

.
.
.
.