BEOWULF – Mạng lưới đám mây phi tập trung

Tập đoàn Blockchain Beowulf - Covankhoinghiep

BEOWUF – Mạng lưới đám mây phi tập trung, cung cấp các dịch vụ truyền thông tốt nhất dành cho doanh nghiệp.

Thông qua mạng lưới đám mây phi tập trung, Beowulf giúp xóa bỏ mọi rào cản trong truyền thông, đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Beowulf cung cấp một bộ dịch vụ được xây dựng trên blockchain, giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, nhờ đó, các doanh nghiệp sẽ không cần đầu tư xây dựng hệ thống, giảm thiểu mức chi phí nhờ vào mức chi trả rõ ràng cho từng giao dịch với sự minh bạch tuyệt đối. Bằng cách giữ vững các giá trị cốt lõi và đặt tiên phong công nghệ làm nền tảng, Beowulf là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp với sứ mệnh phát triển mọi khía cạnh cuộc sống của nhân loại.

Cơ sở: Tòa nhà City House, 36 Robinson Rd, #03-01, Singapore 068877

Tòa nhà Riverpark, 333 W San Carlos St. San Jose CA 95110

Website: https://beowulfchain.com

Facebook: BEOWULF

Email liên hệ: contact@beowulfchain.com

.
.
.
.