CONNECTING PLUS – Kết nối cộng đồng

logo connecting plus (2)
Connecting Plus – được chị Nguyễn Thu Anh xây dựng, kết nối mọi người tạo thành cộng đồng:
– Connecting Community
– Connecting Heart
– Connecting Biz
– Connecting Seeds
Chị đã và đang truyền ngọn lửa đam mê kết nối của mình đến với nhiều cá nhân và tổ chức để mọi người có cơ hội cùng nhau kết nguồn lực, nối thành công. Ước mơ cháy bỏng của chị là thực hiện xuất sắc sứ mạng “ Đại diện cho tinh thần Kết nối Việt”.

Với chị Thu Anh, kết nối không chỉ là đam mê mà còn là sứ mệnh. Mục tiêu chị hướng đến là liên kết các nguồn lực ưu tú của Việt Nam; hướng tới tương lai Việt Nam hùng cường và thịnh vượng; trong một tương lai không xa lắm người Việt đi tới đâu cũng ngẩng cao đầu tự hào về Dân tộc của mình. gửi đến mọi người về tinh thần kết nối, chia sẻ, hỗ trợ, cộng lực các giá trị tích cực tạo nên sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cơ sở: tầng 8, 1196 Đường 3/2, P8, Q11, TP.HCM

Facebook: CONNECTING PLUS

Facebook: CONNECTING LADY

.
.
.
.