Ký kết hợp tác hình thành liên minh xây dựng & phát triển HST Khởi nghiệp ĐMST & Chuyển đổi số tại Khánh Hòa.

Lễ ký kết hình thành liên minh xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại Khánh Hòa 1

(Chương trình công tác của Đoàn TP HCM với các sở, ngành, tổ chức hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST & Chuyển đổi số tại Khánh Hòa.)

Ngày 06 – 07/02/2023, đoàn công tác TP Hồ Chí Minh bao gồm: Viện Đào tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD); Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE); Viện phát triển Doanh nghiệp & Tài năng Việt Nam (IVN);  Vườn Ươm Khởi nghiệp Việt (Viet Startup Incbator – VSI); Công ty CP Goodfarm có chuyến thăm và làm việc đầu xuân với các Sở ngành, Các tổ chức, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp & chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác TP HCM làm việc với Công viên Phần mềm Quân đội Tỉnh Khánh Hòa - VSI 2

Đoàn Công tác HCM làm việc với các đơn vị Khánh Hòa tại Công viên PMQĐ

Đoàn Công tác đã đến làm việc tại các Sở: Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và các đơn vị: Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  Công viên phần mềm Quân đội, Đại học Thái Bình Dương, Trung tâm Khoa học Giáo dục & Khởi Nghiệp Việt, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ A.Yearsin và các doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn công tác TP HCM làm việc với sở Văn hóa thể thao Khánh Hòa - VSI

Đoàn tới thăm và nhận quà từ GĐ Sở Văn hóa Th thao

Đoàn công tác TP HCM làm việc với sở Khoa học & Công nghệ về CĐS và Khởi nghiệp - VSI

Đoàn tới thăm & làm việc với Sở Khoa học & Công nghệ về hoạt động Khởi nghiệp ĐMST

Đoàn công tác TP HCM làm việc với sở thông tin truyền thông về CĐS và Khởi nghiệp - VSI 1

Đoàn tới thăm & làm việc với Sở thông tin truyền thông về Chuyển đổi số

Với 2 chủ đề lớn là Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), Chuyển đổi số (CĐS), đoàn công tác và các tổ chức, đơn vị hai bên đã cùng nhau trao đổi, bàn bạc sôi nổi về phương hướng, cách thức phát triển và các hoạt động của Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp – Doanh nghiệp ĐMST cũng như các giải pháp, đề xuất giá trị cho khối Khởi nghiệp ĐMST – Chuyển đổi số doanh nghiệp tại Tỉnh Khánh Hòa. Tư vấn, đào tạo nguồn lực về chuyển đổi số nhằm thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Kết hợp, phát huy và sử dụng các nguồn lực từ Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST tại TP HCM và Quốc gia.

Đoàn công tác TP HCM làm việc với Công viên Phần mềm Quân đội Tỉnh Khánh Hòa - VSI 1

Phiên thảo luận sôi nổi của các đơn vị

Với quyết tâm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 12 đơn vị tại 2 đầu cầu TP HCM và Khánh Hòa đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) hình thành “Liên minh Xây dựng & phát triển HST Khởi nghiệp ĐMST & Chuyển đổi số tại Khánh Hòa”. Với mục đích cùng nhau phối hợp thường xuyên lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi bên; huy động các nguồn lực từ TP HCM và tỉnh nhà để thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, thúc đẩy, các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Các đơn vị trong liên minh cùng nhau thiết lập các nguyên tắc hợp tác chung đồng thời đề cử Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ A.Yersin phụ trách kết nối và đề xuất các hoạt động của liên minh. Và thống nhất lấy Công viên phần mềm Quân đội làm địa điểm chính để tổ chức các hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

Lễ ký kết hình thành liên minh xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại Khánh Hòa

Đại diện 5 đơn vị trong liên minh thực hiện nghi thức ký kết MOU

Cùng với việc hình thành liên minh, 8 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST cùng nhau ký thỏa thuận “Hợp tác triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp – khởi nghiệp tại khánh hòa” nhằm mục đích cùng nhau phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, chuyển đổi số doanh nghiệp thông qua các nội dung như: đào tạo, hội thảo, tọa đàm, tư vấn – cố vấn, cuộc thi khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, gọi vốn… 8 đơn vị gồm: (1)Viện đào tạo & phát triển Doanh nhân Việt nam (VIETD); (2)Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE); (3)Viện phát triển Doanh nghiệp & Tài năng Việt nam (IVN); (4)Vườn ươm Khởi nghiệp Việt (Viet Startup Incubator – VSI); (5)Trung tâm Khoa học Giáo dục & Khởi nghiệp Việt, (6)Tỉnh Đoàn Thanh Niên; (7) Đại học Thái Bình Dương (KH); (8) Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ A. Yersin.

Lễ ký kết hợp tác về hoạt động hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST và Chuyển đổi số tại Khánh Hòa - VSI 1

8 đơn vị thực hiện ký kết hợp tác tại ĐH Thái Bình Dương

Lễ ký kết hợp tác các hoạt động hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST và Chuyển đổi số tại Tỉnh Đoàn Khánh Hòa - VSI 1

Ký kết hợp tác tại Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Trong không khí vui mừng, phấn khởi vì Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST tại Khánh Hòa.

Có hai đơn vị chính thức công bố đặt văn phòng đại diện:

+ Vườn Ươm Khởi nghiệp Viêt (VSI) chính thức được đặt nền móng cùng những đơn vị đầu tiên trong liên minh tiên phong để xây dựng Hệ sinh thái ĐMST. Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt (VSI) đã chính thức công bố quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Khánh Hòa, lấy Công viên phần mềm Quân đội làm địa điểm giao dịch. Việc chính thức đặt văn phòng tại Khánh Hòa cho thấy quyết tâm của VSI trong việc phối hợp đưa các nguồn lực từ Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Quốc gia tại HCM và các hoạt động, các công cụ, giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tỉnh Khánh Hòa.

Ra mắt văn phòng Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt - K.VSI tại Khánh Hòa T2.2023

Chủ tịch & Tổng giám đốc VSI trao quyết định thành lập VPDD

+ Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD) đã công bố quyết định chính thức và ra mắt Văn phòng đại diện Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD) tại Công Viên Phần mềm Quân đội. Nhằm kết hợp cùng các đơn vị liên minh thực hiện nhiệm vụ tư vấn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đối số tại tỉnh Khánh Hoà.

Ra mắt văn phòng Viện đào tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam VIETD tại Khánh Hòa

Viện trưởng VIETD trao quyết định thành lập VPDD

Chuyến công tác thành công tốt đẹp và có giá trị hơn nữa khi được sự đón tiếp, ghi nhận và sẵn sàn hỗ trợ, phối hợp với các hoạt động của liên minh từ Sở Khoa học Công nghệ, Sở thông tin truyền thông, Sở văn hóa thể thao.

Chuyến công tác đầu xuân của đoàn TP HCM tại Khánh Hòa thành công ngoài mong đợi. Hứa hẹn sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục cả về chiều rộng (lượng) và chiều sâu (chất); giữa khối công và tư.; giữa việc chờ chủ trương và triển khai ngay các hoạt động thực chiến nhằm đáp ứng tính nhanh, gọn, kịp thời, hiệu quả và chất lượng trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và CĐS tại tỉnh Khánh Hoà.

Nha Trang, Ngày 06 – 07 tháng 02 năm 2023

Mary Bùi – TGĐ Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt (VSI) 

.
.
.
.