UGB – US global b2b

US GLOBAL B2B - Cố vấn khởi nghiệp

UGB – US global b2b – là trung tâm dịch vụ tư vấn quốc tế Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Ailen, Âu Châu. Các gói dịch vụ chuyên biệt của chúng tôi theo hệ thống liên minh toàn cầu mà chúng tôi đã miệt mài, gắng sức tìm tòi, làm việc cũng như liên kết với các cộng sự như luật sư di trú, đầu tư, đối tác thương mại, trường học, công ty tuyển dụng & các hiệp hội khác để nhằm giúp các di dân trên thế giới nhanh hòa nhập vào cộng đồng & môi trường mới.

  • Du học – việc làm – định cư Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Ailen, Âu Châu.
  • Định cư theo tay nghề Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Ailen, Âu Châu.
  • Định cư theo diện doanh nhân & đầu tư Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Ailen, Âu Châu.hành lập doanh nghiệp & dịch vụ quản lý doanh nghiệp Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Ailen, Âu Châu.
  • Dự án phát triển chuỗi bán lẻ đa kênh.
  • Khai thác dịch vụ M&A & nhượng quyền thương mại.
  • Dịch vụ tư vấn bán hàng vào thị trường Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Ailen, Âu Châu.

Cơ sở: 549B Hậu Giang, P. 11, Quận 6, TP.HCM

Website: http://www.usglobalb2b.org

Facebook: USGlobalb2b

Email liên hệ: tommyhuynh@usglobalb2b.org

.
.
.
.