CÁC KHÓA HỌC

CỦA VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM – VIETD

Các khoá học chúng tôi hướng tới việc tạo dựng, củng cố và phát triển một cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam có đam mê, khát vọng và được trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực để hòa mình vào sự phát triển của xu thế mới trong Kỷ Nguyên Số.

 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN THỊ VÀ  XÚC TIẾN BÁN HÀNG

 

XEM DỰ ÁN THEO SỐ ĐO LỚP HIỆU SUẤT YẾU TỐ

MỘT CÔNG VIỆC ĐOÀN KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

 

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

 

QUẢN TRỊ MARKETING

 

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP. 

 

CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ

 

QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP

 

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN 

 

GIAO TIẾP HỘI THOẠI CƠ BẢN

 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ