APTUS Venture capital – Quỹ đầu tư

Quỹ Khởi nghiệp Hợp vốn Aptus Venture Capital - Covankhoinghiep.vn

Aptus cung cấp cho các Start-Up, doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Tư vấn tuân thủ các quy chế pháp lý, cấu trúc công ty và tài chính
  • Tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp
  • Cấu trúc kỹ thuật đợt phát hành chứng khoán
  • Sàn lọc mô hình kinh doanh, đề xuất giá trị & thị trường khả thi, đầu tư bảo đảm
  • Tài liệu dự án và tài liệu tiếp thị
  • Quản lý và hỗ trợ suốt vòng đời dự án
  • Quan hệ nhà đầu tư và các dịch vụ gây quỹ
  • Quản lý Chiến dịch phát hành và lên danh sách nhà đầu tư tiềm năng
  • Công nghệ Blockchain để thực hiện dịch vụ

Aptus Capital sẽ tập trung vào các công ty ít thâm dụng vốn, tài sản trí tuệ là chính. Những công ty có tham vọng trở thành Superstar, những doanh nghiệp có sự kết hợp giữa ứng dụng hiệu quả công nghệ dựa trên quy mô và hiệu ứng mạng lưới bao trùm có thể tạo ra số nhân tăng trưởng thị trường.

Cơ sở: 72 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Website: https://aptus.capital

Facebook: APTUS Capital

Email liên hệ: bach.luu@aptus.capital

.
.
.
.