Sự khác biệt giữa tiền trước (Pre-Money) và tiền sau (Post-Money) là gì?

Pre Money vs Post Money khác nhau như thế nào - Covankhoinghiep

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là tiền trước (Pre-Money) và tiền sau (Post-Money) khác nhau về thời điểm định giá. Cả tiền trước và tiền sau đều là những thước đo định giá công ty và rất quan trọng trong việc xác định giá trị của một công ty.

TA CÓ THỂ GIẢI THÍCH SỰ KHÁC BIỆT BẰNG MỘT VÍ DỤ SAU:

Giả sử một nhà đầu tư đang muốn đầu tư vào một công ty khởi nghiệp công nghệ. Doanh nhân và nhà đầu tư đều đồng ý rằng công ty trị giá 100 triệu đô la và nhà đầu tư sẽ bỏ vào 25 triệu đô la.
Nhưng tỷ lệ sở hữu giá trị công ty sẽ phụ thuộc vào việc 100 triệu USD đây là định giá trước (Pre-money Valuation) hay là định giá sau (Post-money Valuation). 
  • Nếu định giá 100 triệu USD là Pre-money thì công ty được định giá 100 triệu USD trước khi đầu tư và sau khi đầu tư sẽ có giá trị 125 triệu USD.
  • Trường hợp nếu định giá 100 triệu USD đã có tính đến khoản đầu tư 25 triệu USD của nhà đầu tư, thì nó được gọi là Post-money.
Như bạn có thể thấy, phương pháp định giá được sử dụng có thể ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sở hữu. Điều này là do lượng giá trị được đặt vào công ty trước khi đầu tư.

————————————————————————————————————————————————————

PRE-MONEY: ĐỊNH GIÁ TRƯỚC ĐẦU TƯ

PRE-MONEY LÀ GÌ?

Pre Money khác nhau như thế nào - Covankhoinghiep

Pre-Money là định giá trước đầu tư đề cập đến giá trị của một công ty trước khi nó ra công chúng hoặc nhận được các khoản đầu tư khác như tài trợ hoặc tài trợ bên ngoài. Nói một cách đơn giản, Pre-Money của một công ty là định giá thỏa thuận của một start-up trước khi nhận được đầu tư.
Thuật ngữ này cũng được gọi đơn giản là tiền số, thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư khác, những người không tham gia ngay vào một công ty. Con số này cho phép họ xác định thị phần của họ trong công ty là bao nhiêu, dựa trên số tiền họ đầu tư.
Pre-money là định giá của một công ty trước bất kỳ vòng tài trợ nào và cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh về giá trị hiện tại của công ty. Nhưng nó không phải là một con số tĩnh, có nghĩa là nó có thể thay đổi. Đó là bởi vì việc định giá được xác định trước mỗi vòng tài trợ, cho dù đó là đầu tư tư nhân (private) hay đầu tư công (public). Pre-money có thể được xác định ngay trước khi một công ty được giao dịch trên thị trường công khai. Bạn cũng có thể sử dụng định giá trước tiền (Pre-Money) trước khi đầu tư hạt giống, thiên thần hoặc đầu tư mạo hiểm được đưa vào một công ty.

CÁCH TÍNH CỦA PRE-MONEY

Tính toán Pre-Money cho một công ty khá dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cần phải biết định giá sau đầu tư (Post-Money), thuật ngữ này đã được giải thích sâu hơn ở bài tiếp theo nhé. Đây là công thức cơ bản của Pre-Money:
Định giá trước đầu tư (Pre-Money) = Định giá sau đầu tư (Post-Money) – Số tiền đầu tư

VÍ DỤ CỤ THỂ CHO PRE-MONEY

Một VC đề nghị rót 4M USD đổi lấy 40% cổ phần của một công ty A. Tức, Post-money (Giá trị công ty sau khi nhà đầu tư bỏ tiền) = 4M/40% = 10M USD.

Vậy Pre-money trong offer của VC đó sẽ là:
Pre-money = Post-money – Khoản tiền đầu tư = 10M USD- 4M USD = 6M USD

—————————————————————————————————————————————————————-

POST-MONEY: ĐỊNH GIÁ SAU ĐẦU TƯ

POST-MONEY LÀ GÌ?

Định giá sau tiền (Post-Money) là giá trị được thỏa thuận của một start-up sau khi nhận được tiền đầu tư. Post-Money đề cập đến giá trị thị trường gần đúng được cung cấp cho một start-up sau khi đã hoàn thành một vòng tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc các nhà đầu tư thiên thần.

CÁCH TÍNH CỦA POST-MONEY

Có 2 cách tính Post-Money:
Cách 1: Dựa vào định giá trước đầu tư (Pre-Money)
Định giá sau đầu tư (Post-Money) = Tiền đầu tư + Định giá trước đầu tư (Pre-Money)
Cách 2: Dựa vào phần trăm nhà đầu tư nhận được
Định giá sau đầu tư (Post-Money) = Số đô la đầu tư ÷ phần trăm nhà đầu tư nhận được

VÍ DỤ VỀ POST-MONEY

Post Money khác nhau như thế nào - Covankhoinghiep

Cách 1:Dựa vào định giá trước đầu tư (Pre-Money)
Giả sử một công ty có định giá trước tiền là 100 triệu đô la. Một nhà đầu tư mạo hiểm đặt 25 triệu đô la vào công ty, tạo ra giá trị sau tiền là 125 triệu đô la (định giá 100 triệu đô la trước tiền cộng với 25 triệu đô la của nhà đầu tư).
Trong một kịch bản rất cơ bản, nhà đầu tư sau đó sẽ có 20% lãi suất vào công ty, vì 25 triệu đô la bằng 1/5 mức định giá sau tiền là 125 triệu đô la. Kịch bản trên giả định rằng nhà đầu tư mạo hiểm và doanh nhân hoàn toàn đồng ý về việc định giá tiền trước và sau.
Trên thực tế, có rất nhiều thương lượng, đặc biệt là khi các công ty nhỏ sở hữu tương đối ít tài sản hoặc sở hữu trí tuệ. Khi các công ty tư nhân phát triển, họ có thể quyết định tốt hơn các điều khoản định giá vòng tài chính của mình, nhưng không phải tất cả các công ty đều đạt đến điểm này.
Cách 2:Dựa vào phần trăm nhà đầu tư nhận được
Nếu có một khoản đầu tư trị giá 3 triệu đô la và nhà đầu tư sẽ thu được 10% khoảng đầy tư, thì định giá sau đầu tư (Post-Money) sẽ là 30 triệu đô la.
$ 3 triệu ÷ 10% = $ 30 triệu
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công ty được định giá 30 triệu đô la trước khi nhận được khoản đầu tư 3 triệu đô la. Tại sao? Đó là bởi vì bảng cân đối kế toán chỉ hiển thị lượng tiền mặt tăng thêm trị giá 3 triệu đô la và làm tăng giá trị của công ty bằng chính số tiền đó.

.
.
.
.