Techfest Khánh Hòa : Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai.

Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST Kiến tạo tương lai - Techfest Nha Trang Khánh Hòa 2021 - Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt 1

Ngày hội TECHFEST 2021 chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai” (Embracing innovation – Reshaping the future) 

Phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khánh Hòa.

Để Thực hiện Nghị Quyết 749/QĐ-Ttg của Thủ Tướng Chính Phủ, về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 về Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu chính yếu  như sau:

“Đến năm 2025, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; doanh nghiệp số ; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số; đưa Khánh Hoà nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng tỉnh Khánh Hoà thành đô thị thông minh, đưa tỉnh Khánh Hoà nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số”,

Do đó, Chương trình ngày hội “Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo – Kiến Tạo Tương Lai” của Ban Phát Triển Thị Trường – TechFest Connect sẽ là một trong chuỗi chương trình phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm giới thiệu và kết nối các nhà đầu tư, giới thiệu công nghệ mới, chuyển đổi số cho cộng đồng khởi nghiệp tại Khánh Hòa để góp phần vào việc thưc hiện Nghị Quyết 16NQ/TU về chuyển đổi số của tỉnh.

Chương trình Ngày Hội của Ban Phát Triển Thị Trường – TechFest Connect – TECHFEST 2021 với mục tiêu kết nối các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, các thành phần kinh tế để thảo luận, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đồng thời giới thiệu các giải pháp pitching gọi vốn, kêu gọi đầu tư, các công nghệ mới, các công cụ chuyển đổi số và cách ứng dụng thực tiễn việc chuyển đổi số cho cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp để cùng nhau phát triển bền vững.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 26/11/2021 tại: Công viên Phần Mềm Quân đội – 75 đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Chương trình Ngày Hội của Ban Phát Triển Thị Trường – TechFest Connect – TECHFEST 2021 với mục tiêu kết nối các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, các thành phần kinh tế để thảo luận, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đồng thời giới thiệu các giải pháp pitching gọi vốn, kêu gọi đầu tư, các công nghệ mới, các công cụ chuyển đổi số và cách ứng dụng thực tiễn việc chuyển đổi số cho cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp để cùng nhau phát triển bền vững.

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP DIỄN RA VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

Khai mạc :

  1. Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường & Doanh nghiệp Khoa học Công Nghệ đọc diễn văn Khai mạc:

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

2. Bà Lê Vinh Liên Trang, Giám đốc Sở Khoa học & Công Nghệ Tỉnh Khánh Hòa đọc Diễn văn khai mạc:

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

3. Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Công viên Phần Mềm Quân đội phát biểu:

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

4. Phần phát biểu của ông Lữ Vincent Thế Hùng – Chủ tịch Công ty CP Đầu tư & Công Nghệ A.YERSIN, Phó Ban Phát triển Techfest Connect.

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

5. Ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Khánh Hòa phát biểu:

Chương trình được tổ chức trực tiếp và Trực tuyến trên nền tảng Quickcom, Livestream trên Techfest 247, Fanpage của Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt.

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Phần trình bày của các đơn vị Hỗ trợ khởi nghiệp & Dự án Khởi nghiệp tại Khánh Hòa:

Mô hình Vườn Ươm Khởi nghiệp Việt ( Bà Mary Bui, Founder & CEO ):

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Nền tảng Mạng xã hội Khởi Nghiệp ( Ông Ninh Gia Hạnh, CTO Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt ):

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep - Ninh Gia Hạnh

Phần trình bày của dự án Blockchain NFT Nha Trang – Ather Sphia

Dự án Khởi nghiệp từ 10.000.000đ.

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

CLB Khởi nghiệp Khánh Hòa:

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Cùng sự chia sẻ của các dự án : Công chứng online, Hyper Blockchain, ekhanhhoa.com, khanhhoalink.com, tổng đài du lịch, Tổng đài y tế….

Buổi chiều, chương trình Talkshow về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Xu hướng công nghệ mới & ứng dụng vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Chương trình với sự tham gia trưng bày, triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp, các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số :

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Techfest Nha Trang Khánh Hòa - Khởi nghiệp ĐMST - Kiến tạo Tương Lai - Covankhoinghiep1

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai tại Khánh Hòa trong khuôn khổ Techfest 2021 được sự quan tâm và ủng hộ của UBND Tỉnh, Các sở ngành, các tổ chức, Hội, đoàn thể tại địa phương. Đặc biệt thu hút các Doanh nghiệp, Khởi nghiệp tại Tỉnh Khánh Hòa nói chung và TP Nha Trang nói riêng đến tham dự.

CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM | VIET STARTUP MENTORING

VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT | VIET STARTUP INCUBATOR | VSI

.
.
.
.