Cố vấn Phát triển Thị Trường – Huỳnh Minh Băng Nga

Chuyên Gia Huỳnh Minh Băng Nga

Lĩnh vực cố vấn: Phát triển thị trường, Tổ chức kênh phân phối, bán hàng, Chăm sóc khách hàng.

Cố vấn khởi nghiệp

35 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH, SẢN XUẤT, KINH DOANH, PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG NHANH VỚI CÁC TẬP ĐOÀN LỚN TRONG NƯỚC & ĐA QUỐC GIA

Xây dựng hệ thông Kênh phân phối và Huấn luyện đội ngũ Tiếp thị, Bán hàng, Chăm sóc Khách hàng cho ngành hàng Tiêu dùng.

Đào tạo & Mở rộng thị trường. Đánh giá, phân tích Thị trường.

Hướng dẫn lập Kế hoạch hoạt động về các mảng cho doanh nghiệp.

  • Làm việc tại Công ty Vàng bạc đá quý SJCWORKING tại HCM
  • Làm việc tại Công ty Sữa FOREMOST / DUTCH LADY VN
  • Làm việc tại Công ty DIETHELM/ DKSH VIỆT NAM

.
.
.
.