Cố vấn Bán hàng Nguyễn Quang Thái Dr Sales

Cố vấn bán hàng Nguyễn Quang Thái - cố vấn thị trường, Sales, Marketing

Cố vấn Doanh nhân Nguyễn Quang Thái

Dr. Sales

Lĩnh vực cố vấn: Bán hàng, phát triển thị trường, tìm kiếm thị trường, Phát triển kênh phân phối,

Cố vấn khởi nghiệp

15 năm kinh nghiệm Sales và phát triển thị trường, tìm kiếm thị trường.

Chuyên gia Huấn luyện thực chiến Sales – Marketing

Sở hữu thương hiệu Dr.Sales

Giám đốc Công ty Thành Thái Gia

Ủy viên Hội đồng TVHT Khởi nghiệp Quốc Gia KV Phía Nam

Hội đồng Giám khảo tại các cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp.

Chủ nhiệm CLB Sales Cùng lập nghiệp thuộc Hội liên hiệp UNESSCO Việt Nam.

Giảng viên Doanh nhân ĐH Nguyễn Tất Thành.

Chủ nhiệm CLB Kết nối Giao thương B2B

.
.
.
.