Ra mắt Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt

Vườn ươm khởi nghiệp việt - viet startup incubator

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt – Viet Startup Incubator –  thực hiện đúng tiêu chí ” ƯƠM TẠO” các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chúng tôi “Ươm” các ý tưởng, dự án, Hỗ trợ gọi vốn, Bán ý tưởng. Chúng tôi không sở hữu Startup!.

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia NSSC – National Startup Support Center – thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ, Phối hợp cùng Viện Đào tạo & Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam – VIETD -, Do Công ty Cố Vấn Khởi Nghiệp Việt Nam – Viet Startup Mentoring – tổ chức thực hiện. Với đội ngũ Mentor là những Doanh Nhân, Chuyên gia nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm thực tiễn, có kinh nghiệm trong chấm thi tại các cuộc thi ” ý tưởng khởi nghiệp quốc gia” , Nắm bắt rõ nhu cầu thị trường, nhu cầu của các nhà đầu tư. Từ đó có kế hoạch tổ chức ươm tạo các Ý tưởng, Dự án, Doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm đạt các mục tiêu mong muốn.

Bên cạnh đó, Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt có các đơn vị chiến lược phụ trách về Pháp Lý, Truyền thông, Công nghệ, Sales – Marketing, Digital… sẵn sàng hỗ trợ các Startup trong việc bảo trợ Pháp lý, Quảng bá hình ảnh hoặc hỗ trợ nền tảng công nghệ… nhằm tạo mọi điều kiện để Ý tưởng cất cánh.

Viện đào tạo và Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam còn là nơi đào tạo các chương trình đặc biệt hướng tới cộng đồng Doanh nhân Số, các Giải pháp Số cho doanh nghiệp, Với nền tảng công nghệ đào tạo ưu việt, ứng dụng Blockchain và Ai nhằm tối ưu hiệu quả đào tạo, giúp Doanh nhân, Doanh nghiệp Chuyển đổi số, xây dựng và vận hành Doanh nghiệp theo mô hình mới: Doanh nghiệp Số   – Digital Business Model

Lễ ra mắt Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt được diễn ra lúc 09h ngày 04/09/2020

 

.
.
.
.