Mô hình kinh doanh là gì và tại sao nó quan trọng?

mô hình kinh doanh đi trước

Mô hình kinh doanh là gì và tại sao nó quan trọng?

Mô hình kinh doanh là một yếu tố quan trọng cho thành công của mọi doanh nghiệp khởi nghiệp, vì đó là khuôn mẫu, tiêu chí để ra giá trị bền vững. Việc phát triển một mô hình kinh doanh không đơn thuần chỉ là về các chiến lược tìm kiếm lợi nhuận.

Về tổng thể, Để phát triển một mô hình kinh doanh, các công ty cần tạo ra giá trị cho một số bên liên quan, cho thị trường. Do đó, mô hình kinh doanh là cung cấp giải pháp và tạo giá trị cho những đối tượng cụ thể trên thị trường, là cách thức khiến người dùng quay lại ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Từ đó doanh nghiệp tồn tại, thích ứng và phát triển.

Một mô hình kinh doanh là tổng thể các mảnh ghép để hoàn thiện và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Sự trỗi dậy của Internet và dot-com đã đánh thức nhu cầu về các mô hình kinh doanh sáng tạo.

Internet-bubble

Nguồn : internethistorypodcast.com

Nhiều công ty đã ra đời trong thời kỳ dot-com, họ sử dụng Internet như một kênh phân phối mới. Một trong số những doanh nghiệp đi đầu đã tận dụng lợi thế công nghệ và thống trị cuộc chơi như Google, Amazon, eBay…

Một mô hình kinh doanh không phải là một kế hoạch kinh doanh.

1 Kế hoạch kinh doanh mang tính ngắn hạn và tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Trong khi Mô hình kinh doanh mà 1 bức tranh tổng thể và hoàn thiện giúp định hình doanh nghiệp của bạn.

Sẽ là sai lầm nếu quan niệm mô hình kinh doanh là 1 chiến lược kiếm tiền hoặc mô hình doanh thu của doanh nghiệp. Mặc dù đó là quan trọng cho sự tồn tại và phát triển, nhưng đó chỉ là một phần của mô hình kinh doanh thành công.

Một mô hình kinh doanh bao hàm các hoạt động về thiết kế sản phẩm dịch vụ, định vị và tìm kiếm khách hàng, nhân sự và quản trị, xác lập kênh phân phối, chuỗi cung ứng, chiến lược cạnh tranh, chi phí, doanh thu và lợi nhuận, chiến lược đòn bẩy…. đồng thời với việc kiếm tiền.

Tùy theo mô hình kinh doanh mà tập trung vào những chiến lược cụ thể với vai trò quan trọng trên tổng thể mô hình.

Ví dụ: Thành phần quan trọng của Mô hình kinh doanh Coca Cola là Chiến lược phân phối. Trong khi McDonal thì chìa khóa thành công chính là nhượng quyền.

Mỗi mô hình kinh doanh sẽ có điểm nhấn riêng, tạo sự độc đáo và khác biệt giúp cho doanh nghiệp thành công và phát triển mạnh mẽ trong dài hạn.

.
.
.
.