Cố vấn Quản trị – Master Võ Phú Nông

chuyên gia Võ Phú Nông - cố vấn dự án dự án, quản trị, truyền thông

Mr. Master Võ Phú Nông

Lĩnh vực cố vấn: Quản trị Doanh nghiệp, Truyền thông, Dược, Năng lượng mặt trời, Khởi nghiệp

Kinh nghiệm Quản trị, vận hành doanh nghiệp và truyền thông, Xây dựng thương hiệu

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC

  • Tổng giám đốc Công ty Truyền Thông Kinh Tế Tập Đoàn
  • Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Bidico – BII),
  • Tổng giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Bidico,
  • Tổng giám đốc Công ty TNHH Nông dược quốc tế Sài Gòn Cao Nguyên,
  • Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Pharma Thành Phong,
  • Tổng giám đốc Công ty TNHH Văn hóa Dân tộc Bảo Tâm,
  • Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm – Dược liệu Bảo Tâm,
  • Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Quang…

 

.
.
.
.