CHUYỂN ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ & CHUYỂN ĐỔI SỐ | PITCHING-DAY [ 20|10|21 ]

PitchingDay - Chuyển động đầu tư công nghệ và Chuyển đổi số - Covankhoinghiep

CHUYỂN ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ & CHUYỂN ĐỔI SỐ | PITCHING-DAY [ 20|10|21 ]

 

Cuộc sống vốn luôn chuyển động, thậm chí nhanh và theo cách chúng ta khó ngờ nhất. Lược sử thời gian, cho thấy con người cổ đại home sapient đã có mặt trên trái đất hơn 70,000 năm qua. Nhưng tính từ cuộc cách mạng lần thứ 1 tới giờ, thế giới mới chỉ chừng hơn 400 năm. Khoa học kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số là cuộc cách mạng lần thứ 4, đã và sẽ mang lại những thành quả vô cùng to lớn cho văn minh và sự tiến bộ của loài người chúng ta, với tốc độ và qui mô sâu rộng hơn nhiều thế kỷ đã qua. Qui luật của sự tiến hóa do nhà bác học Darwin đã chỉ rõ, chỉ có người/loài nào tiến hóa phù hợp với hoàn cảnh sống, mới có khả năng tồn tại trong bối cảnh (mới) này.

Dịch covid-19 hay những biến cố bất như ý khác trong cuộc sống, có làm chúng ta suy nghĩ gì không ?  Có lẽ, mỗi và từng người chúng ta sẽ có câu trả lời của riêng mình. Trong các sự bất biến, thì chỉ mỗi sự biến đổi là không thay đổi mà thôi. Theo dòng hải lưu của sự biến đổi đó, các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân đều đã/đang tìm hiểu phương thức đầu tư mới, “động” hơn, nhanh hơn và phản ánh xu hướng “dòng chính” thời cuộc.

Vậy, muốn biết bơi, các bạn sao lại đứng trên bờ ? Phải xuống “dòng chảy” của cuộc sống số, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) chứ !

Sàn Gọi Vốn cho doanh nghiệp ĐMST, startups [VietStartUp.Exchange | VSX]  phối hợp cùng Vườn Ươm Khởi Nghiệp [VietStartUp.Incubator | VSI ] xin giới thiệu 2 cơ hội đầu tư vào ngành công nghệ bảo hiểm (InsurTechs | “JetCare”) và Dữ liệu Doanh nghiệp ASEAN (“DatASEAN”) tại buổi Pitching Day 20|10|21

Xin hẹn gặp lại các Quí nhà đầu tư quan tâm.

 

[VietStartUp.Exchange | “VSX”] | [VietStartUp.Incubator | “VSI “]

#pitchingday2011021 | #venturesinvestment

#VietStartUpExchange | #VietStartUpIncubator

#VSX | #VSI

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.