REDPOLA HOLDINGS CORPORATION

Redpola holding corporation - Cố vấn khởi nghiệp

RED POLA HOLDINGS CORPORATION (Canada) 🇨🇦 hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tư vấn tài chánh, đầu tư tài chánh và công nghệ, tư vấn quản trị doanh nghiệp v.v…, công ty có trụ sở chính tại 1120 Finch Ave., West, Toronto, ON, M3J 3H7 Canada. Sở hữu các trang mạng nềm tảng và hệ sinh thái nông nghiệp, AI, và chuỗi khối. Ngoài ra, Công ty có thỏa thuận hợp tác kinh doanh chiến lược (BCC) với một số công ty thành viên tại Việt Nam.

Với mô hình RED POLA, là Công Ty Đa Nền Tảng – Đa Dịch Vụ nền tảng thương mại cho nông nghiệp và xuất nhập khẩu mới nhất hỗ trợ mô hình thương mại nông nghiệp và xuất nhập khẩu, thông qua cắt giảm các khâu trung gian với mục đích kết nối các đối tác trong và ngoài, nhà sản xuất & nhà cung cấp (NCC).

 

.
.
.
.