P.Trưởng Ban cố vấn – Master Lữ Vincent Thế Hùng

Cố vấn Chuyển đổi số Lữ Vincent Hùng - cố vấn Chiến lược, thị trường, Chuyển đổi số

Master Lữ Vincent Thế Hùng – P.Trưởng Ban Cố Vấn.

Lĩnh vực cố vấn: Phát triển thị trường, Xây dựng Hệ sinh thái, Chuỗi cung ứng ứng dụng công nghệ cao, Chuyển đổi số,  Khởi nghiệp

 

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Anh Quốc & Mỹ.
 • Kinh nghiệm phát triển thị trường, Xây dựng Hệ sinh thái và chuỗi cung ứng cho Ngành Bán lẻ ( Bách Hóa Việt) và Nông nghiệp ( AgriTech),
 • Cố vấn về Ứng dụng công nghệ số ( Blockchain, Smartcontact, AI, IoT, Fintech… vào doanh nghiệp, Chuyển đổi số Doanh nghiệp.
CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC:
 • Đồng sáng lập Công ty Cố Vấn Khởi Nghiệp Việt Nam
 • Tổng GĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Toàn Cầu – AgriTech.
 • Tổng GĐ công ty Cổ phần Bách Hóa Việt
 • Phó Viện trưởng Viện Đào Tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam
 • Tổng GĐ Công ty CP Red Pola
 • Tổng GĐ Công ty Cổ phần Lá Phong
 • Phó Tổng GĐ Công ty  TNHH SSESTEEL
 • Giám đốc thương mại Công ty TNHH Nestle Việt Nam

.
.
.
.