Đoàn Công tác Nha Trang ghé thăm Tổ hợp Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Tại TPHCM

Startup & Innovation Support Center - Covankhoinghiep1-1
TỔ HỢP HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA PHÍA NAM ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC NHA TRANG ĐẾN THĂM.
Đoàn Công tác bao gồm :
– Công viên Phần mềm Quân đội ASP
– Trung Tâm Chuyển đổi số & Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.
– Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ A.YEARSIN
Cùng một số doanh nghiệp tại Nha Trang – Khánh Hòa đã ghé thăm và làm việc với các đơn vị tại tổ hợp: Viện Đào tạo & Phát triển Doanh Nhân Việt Nam ( VIETD); Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt ( VSI) và các đơn vị thuộc tổ hợp.
Startup & Innovation Support Center - Covankhoinghiep 10
Startup & Innovation Support Center - Covankhoinghiep9-1
Cùng với đó là lễ ký kết hợp tác chiến lược để phối hợp toàn diện trong hoạt động Chuyển đổi số & Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo tại HCM & Nha Trang – Khánh Hòa giữa Trung tâm Chuyển đổi số & Ứng dụng Công nghệ (ASP) – Viện phát triển Kinh tế số Việt Nạm (VIDE) và Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt ( VSI)
Startup & Innovation Support Center - Covankhoinghiep1-1
Startup & Innovation Support Center - Covankhoinghiep2-1
Các bên đã cùng nhau trao đổi và thống nhất phối hợp 1 số hoạt động chung bao gồm hỗ trợ Doanh nghiệp & Khởi nghiệp sáng tạo thực hiện Chuyển đổi số, đào tạo, với kinh phí hỗ trợ 1 phần hoặc toàn phần từ nguồn NSNN.
Startup & Innovation Support Center - Covankhoinghiep7-1
Trong chuỗi hoạt động tại Thành Phố Hồ chí Minh, đoàn cũng có ghé thăm và làm việc với các đơn vị : Vườn ươm Doanh nghiệp Quang Trung – QTSC, Liên minh công nghệ số VNITO, Điện Quang, TMA, MyXteam, KPMG, R&D Lab…

.
.
.
.