CÁC KHÓA HỌC

CỦA VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM – VIETD

Các khoá học chúng tôi hướng tới việc tạo dựng, củng cố và phát triển một cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam có đam mê, khát vọng và được trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực để hòa mình vào sự phát triển của xu thế mới trong Kỷ Nguyên Số.